Teamwaarden als bouwstenen voor gezonde en hechte teams
5 redenen om teamwaarden te hebben

In de dynamische wereld van vandaag spelen teams een cruciale rol in het succes van organisaties. Het creëren en onderhouden van sterke teamwaarden is van essentieel belang voor effectieve teamontwikkeling. Hier zijn vijf redenen waarom teamwaarden een sleutelrol spelen in het bevorderen van een gezonde en productieve teamcultuur. 

 

1. Gemeenschappelijke Richting en Doelen

Teamwaarden dienen als de kompas die het team op één lijn houdt. Ze bieden een gemeenschappelijk referentiepunt voor het definiëren van doelen en het vaststellen van de richting van het team. Wanneer teamleden dezelfde waarden delen, ontstaat er een gedeeld begrip van wat belangrijk is. Dit creëert een coherente visie die de inspanningen van het team stroomlijnt en de focus op gemeenschappelijke doelen vergroot.

2. Onderling Vertrouwen en Samenwerking

Teamwaarden bevorderen een cultuur van vertrouwen binnen het team. Wanneer teamleden zich bewust zijn van elkaars waarden en deze respecteren, ontstaat er een sfeer van vertrouwen en openheid. Dit vertrouwen vormt de basis voor effectieve samenwerking, waarin teamleden zich vrij voelen om ideeën te delen, feedback te geven en gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. Een sterk teamvertrouwen draagt bij aan een positieve teamdynamiek en bevordert een gezonde werkomgeving.

 

3. Individuele Betrokkenheid en Teamefficiëntie

Teamwaarden stimuleren individuele betrokkenheid en commitment. Wanneer teamleden zich kunnen identificeren met de gedeelde waarden, voelen ze zich meer betrokken bij het team en zijn ze gemotiveerd om bij te dragen aan het gezamenlijke succes. Dit leidt tot een hogere teamefficiëntie, omdat elk teamlid zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van de gestelde doelen. Individuele betrokkenheid wordt versterkt door een gevoel van gemeenschappelijke purpose dat voortkomt uit gedeelde waarden.

4. Effectieve Communicatie en Conflictbeheer

Teamwaarden spelen een sleutelrol in het bevorderen van effectieve communicatie. Ze fungeren als een gedeelde taal waarmee teamleden hun ideeën, zorgen en verwachtingen kunnen uiten. Bovendien vergemakkelijken teamwaarden het proces van conflictbeheer. In tijden van meningsverschillen bieden waarden een referentiekader om conflicten op te lossen en tot consensus te komen. Een open communicatiekanaal dat gebaseerd is op gedeelde waarden draagt bij aan een gezonde teamcultuur.

5. Langdurige Teamcohesie en Prestaties

Het cultiveren van teamwaarden draagt bij aan langdurige teamcohesie en prestaties. Teams die stevig geworteld zijn in gedeelde waarden hebben de neiging om veerkrachtiger te zijn in tijden van verandering en uitdagingen. Deze cohesie leidt tot een positieve werkervaring en bevordert een duurzaam teamgevoel. Sterke teamwaarden zijn ook gekoppeld aan verbeterde prestaties, omdat teamleden gemotiveerd zijn om gezamenlijk naar uitmuntendheid te streven.

conclusie 

Concluderend vormen teamwaarden de bouwstenen voor een gezonde teamcultuur en spelen ze een cruciale rol in teamontwikkeling. Door te investeren in het definiëren, communiceren en naleven van deze waarden, kunnen teams gedijen in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijk succes.

Teamwaarden en procesbegeleiding

Vanuit NIVSL hebben wij een proces ontwikkeld dat de onderlinge verbinding, vertrouwen veiligheid en open communicatie vergroot en waarbij alle teamleden hun persoonlijke waarden onvoorwaardelijk terugzien in de gedeelde teamwaarden, de normering ervan en het gewenste gedrag. In de Servant Leadership Practitioner leren deelnemers dit proces zelf te begeleiden. Kijk voor de startdata van deze transformatieve training op ons agendaoverzicht.

Jouw team

Hoe staat het met de teamwaarden van jouw team? Mogen alle persoonlijke waarden van de teamleden meedoen, of alleen de belangrijkste?

Bel ons voor een afspraak om te kijken hoe we jouw team kunnen helpen!

Welkom dus😊!

Oude beelden en patronen onderzoeken
Loslaten om vooruit te komen

Wij mensen zijn gewoontedieren. We vinden houvast aan gewoonten, rituelen en gebruiken. Die geven ons ritme en rust. Rust is belangrijk om even uit de snelheid en hectiek van alledag te stappen. Het is als het ware de tegenhanger ervan.
In de topsport zijn rustperiodes van groot belang om de spieren en eigenlijk het hele lijf te kunnen laten herstellen.


Ook ons brein, onze geest heeft rust nodig. De vakantieperiode is daar uitermate geschikt voor.
Maar hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig om echt te herstellen?

 

Stilte en vertragen

Kijken naar jezelf, reflectie, je patronen eens onderzoeken en onderscheid te maken in gezonde en versterkende gewoonten en ongezonde en verzwakkende patronen en gewoonten vraagt tijd. Vraagt stilte. En vertraging. En de meeste mensen gebruiken daar de vakantieperiode meestal niet voor.
Met gezin of partner, vrienden, familie zijn nu eenmaal niet de tijden om je terug te trekken. Dan ga je er juist op uit! Steden, bezienswaardigheden, festivals bezoeken. Je aandacht is naar buiten gericht.

Natuurlijk is het leuk en gezellig. Maar het slokt tijd en energie op. En het houdt je weg van jezelf en je eigen behoefte aan rust.
Tijd met jezelf doorbrengen is ook een uitdaging. Er is geen afleiding meer, niemand die je kan bezig houden of geruststellen. 

Ongemakkelijk

Als je durft te verstillen dan kan dat namelijk ook ongemakkelijk worden. De gedachten die je normaal gesproken kunt wegstoppen door je aandacht op anderen te richten krijgen nu de vrij baan. Verstillen en de aandacht op jezelf richten geeft ruimte aan verwerkingsprocessen. Dat kan het gaan schuren. Onafgemaakte zaken, twijfels, gedachten als “waarom heb ik toen niet…” of “had ik maar…” zorgen voor onrust van binnen. De vraag is dan wat je er op zo’n moment mee doet. Mag het er gewoon zijn? Je hoeft er namelijk helemaal niets mee op zo’n moment.

 

Ademen

Het enige, en echt het enige belangrijke op dat moment is blijven ademen. Natuurlijk kun je door die gedachten het gevoel hebben dat je bijna stikt, overweldigd wordt door een enorme vloedgolf en wordt meegesleurd de diepte in. Maar kijk eens wat er echt in het nu is. Kijk letterlijk om je heen. Je zít op de bank of in een stoel in de kamer, je kantoor of in de tuin. Je lígt niet in de zee en je wórdt niet meegesleurd. Het is niet waar in dit moment.

Je ervaart deze gevoelens wel, maar je bént ze niet. Het zijn de gevoelens die behoren bij oud zeer die voor deze gemoedstoestand zorgen.

Onderzoeken

Het is enorm de moeite waard om stap voor stap je oude beelden, patronen en overtuigingen te onderzoeken. Je beslist zelf welke over de houdbaarheidsdatum heen zijn en vervangen kunnen worden door helpende en versterkende overtuigingen en gedachten. Vertrouw erop dat je alleen dat doet wat je ook werkelijk aankunt.

Leer te voelen en je lijf als raadgever te vertrouwen. Voelt iets goed, onderzoek of het werkelijk goed is of dat het een afleiding is van iets wat belangrijker is. Voelt iets niet goed, onderzoek of het echt niet goed is of dat het oude angst is die zich laat horen.

Voelen

Laat de teugels van de controle die je tot nu toe als houvast hebt gehad een beetje vieren. Ga voelen wat er dan van binnen gebeurt, of het ongemak er werkelijk komt en of dat met bewust ademen weer rustig wordt.
Echt, loslaten betekent dat je vooruit kunt en dus kunt ontwikkelen en kunt groeien.

 

Loslaten en groeien

Daarom: leer los te laten, vertrouwen terug te krijgen en groei je eigen richting op. Vraag hulp of steun tijdens je groeiproces, maar vraag ze dan vooral om er voor je te zijn en niet om advies of om iets van je over te nemen. Kunnen leunen tegen iemand, even uitrusten, je eigen moment bepalen om weert verder te kunnen gaan, dát is persoonlijk leiderschap.

Hoe doe jij dat? Durf jij om hulp te vragen, durf je los te laten? Durf jij vooruit te gaan?

Welkom!

In onze Servant Leadership Practitioner laat je iedere keer weer los en krijg je nieuwe handvatten om vooruit te gaan. Inzichten en inspiratie als leidraad.
Wil je eerst meer weten, bel ons dan even. Of als je dat niet nodig hebt schrijf je dan meteen in. De voorjaarsgroep begint zich te vullen dus wees er snel bij en dan zien we je heel graag op 4 en 5 maart 2024 bij de start.

Welkom dus😊!

Zet jij jezelf op nummer 1?
Zuurstofmasker op!

Wat een lastige vraag kan dat zijn! Zeker als je gewend bent om vooral voor anderen te zorgen of klaar te staan, of dat nu in de privésfeer is of dat het op je werk is. 

Het is natuurlijk van belang om je te realiseren dat je rekening ‘moet’ houden met mensen om je heen. Maar steeds je energie in andere mensen investeren en jezelf op de laatste plaats zetten is niet verstandig en leidt uiteindelijk tot uitputting. 

Het is eigenlijk heel simpel. Je telefoon kun je ook niet onbeperkt blijven gebruiken zonder deze regelmatig op te laden, je auto heeft ook nog steeds regelmatig brandstof nodig (of moet als je elektrisch rijdt ook regelmatig aan de oplader). Je longen hebben toch minimaal een aantal keren per minuut nieuwe lucht nodig om de zuurstof door je bloed en daarmee alle organen te bereiken. Dan blijf je leven en gezond.

Helpjunkies

Maar wat komen wij in de praktijk vaak tegen? Ontzettend hartelijke, empathische leidinggevenden die het beste met hun team voor hebben maar zichzelf voorbij lopen en vergeten. de zogenaamde helmjunkies. Ze kunnen het gewoon niet laten. Ze zijn verslaafd aan helpen en redden.

Ze zijn zo gedreven in het ervoor zorgen dat hun mensen zich goed voelen, ze bij alles willen helpen dat ze schijnbaar eindeloos door kunnen gaan en alle handen op elkaar krijgen voor beste ‘baas’ of ‘werkgever’. En ondertussen moeten ze ook nog hun eigen directie tevreden houden wat ook niet altijd meevalt.

Maar ondertussen lijden ze. 

Dat lijden uit zich in futloosheid, snel geïrriteerd zijn, concentratieverlies, kortaf doen. Ze maken lange dagen om naast al het werk dat ze met of van (echt waar!) anderen doen, ook hun eigen werk nog af te kunnen krijgen. Dat heet bedienen van anderen en heeft niets met dienend leiderschap te maken.

Jezelf op nummer 1 zetten is voor hen als vloeken voor het altaar. Dat dóe je niet. Maar waarom eigenlijk niet? Je zult het ongetwijfeld vaker hebben gehoord maar in het vliegtuig moet je eerst je eigen zuurstofmasker op zetten voordat je een ander helpt bij het opzetten van haar/zijn zuurstofmasker. Waarom zetten we die regel niet voort in alles wat we als leidinggevenden doen? 

leading by example 

Hoe kun je je teamleden stimuleren om goed naar hun eigen behoeften te kijken als je jezelf steevast overslaat? Welk voorbeeld geef je als je zelf niet meer naar opleidingen of cursussen gaat omdat je er geen tijd voor hebt (denk je of vind je tenminste).

Jezelf op nummer 1 zetten is een must voor iedereen die leidinggeeft. En laat dat nu iedereen zijn! Ieder mens geeft namelijk leiding aan haar/zijn eigen leven. Althans dat zou wel zo moeten zijn. Dat heet persoonlijk leiderschap. 

En jij als leidinggevende zou hierin het stralende voorbeeld moeten zijn hoe jij dat zelf doet en voorleeft. Leading by example heet dat ook wel. 

Kinderen leren van hun ouders hoe te leven. Medewerkers leren van hun leidinggevende hoe te werken. Beginnende wedstrijdsporters kijken naar de kampioenen in hun sport en laten zich daardoor inspireren. 

En wat doe jij? Welk voorbeeld ben jij voor je team als het gaat om goed voor jezelf te zorgen?

stop

Stop met het bedienen van anderen. Kap er gewoon mee. Dat is niet slecht of egoïstisch. Dat is goed voor jezelf zorgen en daarmee ook voor anderen. Neem de leiding over je eigen leven weer terug en geef de verantwoordelijkheid voor het leven en werk van anderen ook weer terug aan degene van wie die verantwoordelijkheid in eerste instantie was. Ga dienen in plaats van bedienen, dan ga je leiden in plaats van lijden.

Lummeltijd

Bedenk hoeveel tijd jij iedere dag (jawel echt iedere dag) nodig hebt voor jezelf om te lummelen en niksen. Geen acties of doelen, maar het ‘niet-doen’ beoefenen. In die tijd kun je bijvoorbeeld bewuster gaan ademen waarbij je je ademhaling langzaam verdiept. Je zult zien dat je geest helderder wordt en je intuïtie beter zijn werk kan gaan doen.

Plan deze ‘niet-doen’ tijd in je agenda in en laat er niks tussen komen. Heilige ‘me-time’ in plannen. Waarschuw je collega’s, medewerkers, managementassistente dat er niets, maar dan ook niets overheen of doorheen gepland mag worden. 

En let op: als ‘do-good-junk’ kun je er behoorlijk last van hebben dat je mensen gaat afwijzen. Maar weet dat je jezelf afwijst als je jezelf op de laatste plaats zet. En echt: het went en je zult merken dat als je op die manier jezelf meer gaat waarderen, anderen jou ook meer gaan waarderen en je gaan volgen. 

mandarijntje

Voor de echte fanatiekelingen kun je deze me-time gaan gebruiken om echt helemaal niets te doen. Dus ook niet rommelen, beetje opruimen of iets dergelijks. Alleen maar zitten en je blik op een punt richten en goed ademen. Het vraagt natuurlijk wel wat oefening, want het ongemak verduren van ineens niets meer te moeten is best wel een uitdaging. Die gedachten die door je hoofd razen kunnen je aardig testen. Maar weet dat ze vanzelf weer verdwijnen en dat je ze na dat half uurtje (of zoiets) weer kunt oppakken. Als ze echt belangrijk waren komen ze wel weer terug en anders waren ze alleen maar ruis.

Maar als echt niets doen echt te heftig voor je is, dan kun je natuurlijk ook je bewustzijn gaan vergroten. Meditatief een mandarijntje eten, een schaaltje vers fruit bedachtzaam opeten en bewust proeven wat je eet en hoe het smaakt. Je kunt aandachtig om je heen kijken en de oordelen die naar boven komen bij het zien van bijvoorbeeld verfspatten op de grond die je nog niet had weggeveegd na het schilderen van de muur het weekend ervoor, rustig voorbij laten komen en ze laten gaan. 

Zelfzorg

Je ziet het, er is genoeg inspiratie en reden om jezelf op 1 te zetten. Door goed voor jezelf te zorgen, af en toe een pauze te nemen en die niet in te vullen met ‘doe-dingen’ maar met zijn, help je je hele systeem kalmeren en rust te brengen in je lichaam en geest. Het goede voorbeeld geven. 

Ik ben benieuwd hoe jij je ‘zelfzorgtijd’ ervaart, wat het je tot nu toe heeft gebracht en of je zelf ook tips hebt die je met mij wilt delen. Ik leer heel graag van anderen en als je je tip met mij wilt delen help je mij misschien ook weer verder. Want ook ik blijf bijleren. En ik kan jouw tip ook weer delen met anderen. Zo helpen we elkaar. Samen, door te beginnen bij jezelf.

goede start 2022 

PS De voorjaarseditie van onze Servant Leadership Practitioner start op 7 en 8 februar1 2022. Een goede start van het nieuwe jaar. Jezelf op de eerste plaats zetten zodat je anderen kunt dienen en vanuit overvloed geven. Zien we je daar? Oh en lees nog even door want:

Wist je dat per 1 januari aanstaande de scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar zijn? Mocht je van de huidige regeling gebruik willen maken waarbij dat wel nog mogelijk is, dan moet je je snel inschrijven zodat je de factuur nog in dit jaar van ons ontvangt. Je hoeft deze dan niet voor het einde van het jaar betaald te hebben. 

Allemaal eikels

Allemaal eikels!
Wat doe je ermee?

Het mag duidelijk zijn dat het echt herfst is geworden. De een houdt ervan de ander heeft er een hekel aan. Regen, temperatuur naar beneden en flinke harde wind. Takken en bladeren waaien van de bomen. Zo langzamerhand worden de echte vormen van de bomen zichtbaar omdat het contour van de bladeren aan het verdwijnen is.

Laatst liepen Eric en ik in het bos met onze hond Saartje en we werden bekogeld door eikels die uit de bomen vielen.

Als je het woord eikel naar je hoofd geslingerd krijgt is dat meestal niet in de meest positieve zin bedoeld. Je hebt dan iets stoms gedaan of in ieder geval in de beleving van de ander.

EIKENBOMEN PLANTEN

Maar ik moet denken aan het verhaal van de man die bomen plantte. Een prachtig verhaal over rentmeesterschap, inzetten voor de groei van mensen en bouwen aan een gemeenschap. De hoofdpersoon van het verhaal plantte iedere dag eikels die hij zorgvuldig had uitgezocht. Met volledige toewijding wijdde hij zijn leven aan het hoeden van schapen ( en later het houden van bijen) en onderweg het planten van de eikels. In de woorden van de verteller van het verhaal plantte hij echter geen eikels maar eikenbomen. Een wereld van verschil in beleving. Met het één plant je slechts een vrucht of zaadje. Met de andere uitdrukking geef je de intentie mee voor de uiteindelijke uitkomst.

De vraag is hoe jij je dromen verwezenlijkt. Werk je van doel naar doel, van stap naar stap? Of heb je eerst durven dromen van het grote geheel. Een termijn van 5-10-20 jaar?

Moedige leiders houden van eikels

Het vraagt enorm veel moed, uithoudingsvermogen en flexibiliteit om je ergens voor in te zetten waarbij je in het begin nog zo weinig ziet aan de buitenkant. Maar de potentie is al volledig aanwezig. In de eikel is alles aanwezig om een grote sterkte eik te worden. Wat nodig is om die potentie vrij te laten komen is dat de eikel los komt van de boom, zijn eigen ruimte opzoekt en in vruchtbare aarde terecht komt. Tot slot heeft hij voldoende tijd en rust krijgt om te ontwikkelen. 

Rust en ruimte

Jij als leidinggevende kunt voor die tijd, rust, ruimte en omgeving zorgen.

Wat zijn de talenten van jouw mensen. Wat is hun potentie? Wat hebben ze nodig om tot groei en bloei te kunnen komen? Dat hoeft niet alleen voeding te zijn. Soms is het nodig om te snoeien en te verplanten.

En wie zet zich in voor jouw groei en bloei? Bij wie haal jij je voeding, je steun, en je reflectie? Welke persoonlijke waarden hebben aandacht nodig van jou?

Dienend leiderschap is verre van soft. Het vraagt toewijding, moed, rust en onvoorwaardelijk vertrouwen om de juiste dingen te doen. Zijn in het NU. Dat klinkt misschien soft, maar is het juist niet. Soft is je levenskracht verbergen onder allerlei hulpmiddelen en trucjes om met je ratio te overleven.

Eiken en leiderschap 

Denk er een over na. Eikels zijn eigenlijk potentiële eikenbomen. Krachtige bomen en ze staan symbool voor leiderschap. Dus… eikels zijn potentiële leiders. Hoe is het dan met de potentiële leiders in jouw team? Hoe ga jij ze begeleiden zodat ze hun volle potentie kunnen gaan benutten. Hoe begeleid jij ze naar persoonlijk leiderschap? 

Servant Leadership Practitioner 2022

Op 7 en 8 februari 2022 start de voorjaarseditie van onze opleiding Servant Leadership Practitioner. We helpen je tijdens deze opleiding om dienend leiderschap (verder) te ontwikkelen. Jou en je team te helpen en in hun kracht te zetten.  We werken met kleine groepen zodat je maximale aandacht krijgt. Als je zeker wilt zijn van een plekje schrijf je dan snel in. Welkom!

Loslaten, helen, transformeren en overgave
Een reflectie op afgelopen jaar

De laatste dag van het jaar is aangebroken. Wie had kunnen bedenken dat het zo’n enorm turbulent jaar zou worden? Het stond in de sterren geschreven zeggen ze wel eens. Ik las dit najaar de astrologische voorspelling voor 2020 weer eens terug. Ik was hem eigenlijk al vergeten. Maar hoe raak was deze voorspelling!

Maar welke impact dit op iedereen persoonlijk zou hebben was niet voor te stellen.

Reflectie

Welk transformatieproces ben jij in 2020 doorgegaan? Terugkijkend heb je in ieder geval afscheid genomen van je leven zoals het was. Ook wij. Het voorjaar hebben wij gebruikt om echt naar binnen te keren en de leegte te laten zijn. Ik schreef er al eerder een gedicht over wat ik nog een keer met jullie wil delen: “De grote leegte”

Hoe was dat voor jou? Wil je het met ons delen? Voel je welkom!

Wat heeft jou dit jaar geraakt?

Wat mij het afgelopen jaar persoonlijk geraakt heeft is de tweedeling die lijkt te zijn ontstaan tussen mensen als gevolg van corona. Je bent voor of tegen, je hebt schuld aan de verspreiding of je wast je handen in onschuld. En als het virus nu bewust gebruik maakte van wie wel of niet maatregelen of adviezen opvolgt. Maar nee, het is min of meer willekeurig, met een paar aanwijzingen over wie wel gevoelig zijn om vervolgens alles weer op zijn kop te zetten.

Vanuit angst of liefde

Laten we eens uitgaan van wat wij als mensen als willekeur zouden aanduiden. Dan is de grote uitnodiging (jawel!) hoe wij als mensen met elkaar omgaan als zich iets volstrekt vreemds aandient op ons levenspad. De bewegingen zijn naar binnen (terugtrekken) of naar buiten. Naar binnen kan vanuit angst worden gevoed of onzekerheid. Dat was zeker de eerste weken het geval. Het zekere voor het onzekere nemen. De beweging naar buiten toe, elkaar ontmoeten, bewegen, buitenlucht opzoeken, naar je werk gaan, werd veelal gevoed door het verlangen om een normaal leven te leiden, vanuit vertrouwen en liefde.

En tegelijkertijd werd het buiten soms een strijdtoneel van mensen die het met elkaar oneens waren en elkaar probeerden ervan te overtuigen dat de ander niet normaal was. De confrontatie tijdens een boswandeling met onze hond met mensen die een grote sprong de brandnetels in maakten om vooral niet binnen de anderhalve meter te komen.

Gemengde gevoelens

Ik kijk er met gemengde gevoelens naar. Al mijn persoonlijke waarden (liefde, vrijheid, verbinding, plezier en impact) kwamen onder druk te staan. Het was en is zoeken naar een balans. De ene keer gaat het vanzelf en de andere keer kost het mij gewoon moeite. Herken je dat? Mediteren, gezonde voeding, extra vitaminen en mineralen, blijven sporten en met de hond grote wandelingen maken helpen mij in ieder geval wel. De wind door mijn haren, de zon op mijn gezicht. En ook in de plensregen kun je toch heerlijk en kinderlijk plezier hebben.

Wat legt dit virus bloot?

Zoals wij ernaar kijken legt het virus onderhuidse disfunctionerende systemen bloot. Het werkt als een catalysator. Iets wat onbewust al langer aan het ontwikkelen was krijgt versneld een zetje en wordt zichtbaar en zonder dat het zelf in essentie verandert. We krijgen het gewoon op ons pad. Kun je het dan ontvangen? En ook wat het met zich meebrengt?

Ontvangen en loslaten

Je hebt altijd een keuze. Je kunt meegaan in de verandering of je blijft vechten om het te houden zoals het was. En ook dit kun je op meerdere manieren lezen of ervaren. Pas je je levensstijl en mindset aan of niet? Een uitnodiging om naar binnen te keren en te onderzoeken waar jij wil veranderen en waar niet. Paul de Blot, inmiddels een jaar geleden overleden, wist het treffend te zeggen: “Wie durft los te laten blijft leven, wie vasthoudt gaat dood”. Bekijk hier zijn hele lezing over loslaten.

Voor mij persoonlijk is mijn transformatie nog niet afgerond. Ik ben tegen wat programmaatjes in mijzelf aangelopen waar ik dus toch nog niet mee rond was. Af en toe was ik het ook zat om eerlijk te zijn. Ontwikkelmoe. Dus af en toe een pauze inlassen en rust ontvangen was wat nodig was om niet de verkrampen in deze wens om te transformeren.

Jaarthema ‘overgave’

En komend jaar gaat het woord ‘overgave’ met mij mee. Dat krijgt als jaarthema van mij extra aandacht. Vanuit mijn belangrijkste waarde liefde gun ik mijzelf om mij over te geven aan wie ik in wezen ben en alles te omarmen wat op mijn pad komt. Zonder weerstand. Niet de gemakkelijkste opgave. En ik ga deze aan. Voelen wat zich in mij roert, luisteren naar de signalen. Vertragen, verstillen, vanuit het zachte deel van mijn hart. Ja, ik kijk er wel naar uit.

Wat is jouw persoonlijke woord of jaarthema waarmee je het komende jaar jezelf persoonlijk wil ontwikkelen?

Het transformatiejaar 2020
Nieuwsbrief december 

De laatste nieuwsbrief van een bijzonder jaar. Het jaar 2020 stond al van te voren als transformatiejaar aangekondigd. En wát een transformatie is het geworden! Hoewel nog niet alles is afgerond en we nog geen vinkje achter “transformation completed” kunnen zetten, zijn we toch een aardig eind gevorderd.

Kerstborrels

Rond deze tijd waren er de kerstborrels. Groepen collega’s, buren, vrienden met een glas wijn, sap of bier ontspannen kletsen, grappen maken en genieten van een jaar dat achter ons lag. Handen schudden, een knuffel, een arm om je schouder, in de ogen kijken, afhankelijk hoe je er als collega’s zelf mee omging. Hoe anders is dat dit jaar. Nog steeds kerstborrels, maar nu veelal via beeldschermen. We kunnen en willen elkaar toch niet loslaten en hebben behoefte aan verbinding.

En thuis, in plaats van een volle kersttafel, zit je nu misschien met alleen je eigen gezin aan tafel. Voor sommigen een kwelling, voor anderen een zegen. Ieder kijkt ernaar vanuit zijn en haar eigen perspectief.

Aandacht en geluk

Hoe dan ook, als je ervoor kiest om de kerstdagen speciaal aandacht te geven, doe dat met volledige aandacht. Ondanks alles, ondanks de situatie waarin je je persoonlijk ook bevindt, welke aandacht kun je met liefde geven en aan wie? Al is het je kat of je hond.

Wist je dat het met aandacht aaien van je huisdier (met vacht, dat dan weer wel, een vis wordt lastig) geluksstofjes in je hersenen losmaakt? Mocht je worstelen met de huidige situatie, misschien zijn er mensen in je omgeving met een hond of kat waar je even naar toe kunt gaan.

Tijd voor een huisdier?

Of wellicht is dit de tijd om nu eindelijk zelf een huisdier bij je te laten wonen. Wij zien de laatste tijd ineens veel mensen met een pup. De asielen hebben weinig volwassen honden meer die een nieuwe plek zoeken. Er zijn wel stichtingen die gastgezinnen of opvanggezinnen zoeken voor honden die van woonplek moeten veranderen, al dan niet uit het buitenland. Zo heb je niet de permanente lasten, maar wel de gelegenheid om dieren tijdelijk bij je te laten wonen en ze veiligheid en warmte te geven tot ze naar hun definitieve gezin gaan. En ze geven het je op hun beurt weer terug. Misschien weet je dat onze hond Saartje bij zo’n stichting vandaan komt? We zijn nog iedere dag dankbaar dat ze op die manier in ons leven is gekomen.

NIVSL planning 2020 – 2021

Hoe dan ook, voor NIVSL hebben de maatregelen ook consequenties. We bewegen mee. Omdat onze Servant Leadership Practitioner zich kenmerkt om in elkaars nabijheid te ont-moeten en op een dieper niveau persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, schuiven alle bijeenkomsten door naar het nieuwe jaar. Ook andere in-company trajecten schuiven door. En dat zijn er heel wat, want afgelopen najaar zaten wij helemaal volgeboekt. Rust zal ons allen redden. Volgend jaar starten we met hernieuwde energie.

De nieuwe Servant Leadership Practitioner van januari 2021 schuift qua startdatum door naar begin maart. Dat geeft ook nog gelegenheid om je aan te melden of mensen in je netwerk te attenderen op deze opleiding. Het neusje van de zalm als het gaat om je persoonlijk te ontwikkelen aan de hand van dienend leiderschap.

Online en live coaching

Totdat er meer duidelijkheid is over wanneer de lockdown, die nu tot 19 januari 2021 loopt, wordt opgeheven, hebben we online-coaching, maar ook nog live-coaching in Haarlem. Voel je dus welkom als je een vraag op het gebied van je (persoonlijke) leiderschap met ons wil bespreken

We werken verder aan het vervolg op de Servant Leadership Practitioner in de vorm van de opleiding Servant Leadership Next Level, waarbij we met intuïtie verder gaan en dienend leiderschap verdiepen tot zijnsniveau. Deze opleiding stond oorspronkelijk in Frankrijk op het programma, maar we bouwen dit programma om tot een programma dat volledig in Nederland zal plaatsvinden. Wil je meer informatie? Laat het ons hier weten.

Weer Verliefd website

En tot slot: volgende week is onze nieuwe Weer Verliefd website live! Voor jou en je partner tijd en aandacht voor elkaar in een supergaaf weekend. Het eerstvolgende relatieweekend is op 13 en 14 februari. Een Valentijnsmoment. Laat de liefde maar weer stromen!

Heb ondanks of dankzij alles wat je leven op zijn kop heeft gezet gezellige feestdagen.

Wij kijken uit naar een weekje offline en bezinning en proosten op het leven en de liefde.

Ons kantoor is gesloten tot en met 3 januari 2021.

Warme groet, 

Eric & Arlette

Leiderschap en overgave
Auteur: Arlette Bout

Overgave is een van de moeilijkste bewegingen die je als mens en dus als leider maakt. Als ik je vraag om te vertellen wat ‘overgave’ bij je oproept, wat vertel je mij dan? Het is steeds weer bijzonder om die vraag te onderzoeken. Bij de een heeft het woord een negatieve associatie. Dan komen er woorden als opgeven, verliezen en de vijand laten winnen naar voren. Bij de ander komen woorden als loslaten, ontspannen en vertrouwen naar voren. Het is maar net hoe je er naar kijkt, of wat je ervaring is en wat je in de loop van je leven erover hebt meegekregen.

Laat ik mij in deze blog beperken tot leiderschap en overgave. Want er is ook op persoonlijk vlak zo ontzettend veel over te onderzoeken en vertellen.

Competentie “Inzet voor de groei van mensen”

Bij dienend leiderschap komt overgave als mindset en handelen terug in een aantal competenties. Bij de competentie “inzet voor de groei van mensen” bijvoorbeeld. In de gesprekken met je mensen, je collega’s en je peers. In hoeverre ben jij degene die bepaalt of, hoe en wanneer iemand zich ontwikkelt en groeit? Moet jouw medewerker of teamlid op commando ontwikkelen en groeien? En geef jij het tempo aan? Of kijk je echt en luister je echt naar degene met wie jij in gesprek bent? Kun je zien of hij of zij toe is aan een volgende stap en hoe laat je iemand bepalen om die stap te zetten?

In deze context wordt vaak de relatie gelegd met de vlinder die uit de cocon komt. Als je denkt dat je de ander helpt door hem of haar eruit te trekken of een zetje te geven (dan gaat het sneller voor hem of haar) dan kun je iemand voor lange tijd beschadigen. De vraag is of je werkelijk die ander wilde helpen of kon jij het niet aanzien dat die ander nog aan het worstelen was, of had jij zelf last van druk van jouw leidinggevende dat het tempo omhoog moet want de resultaten etc..

Het patroon doorbreken

Je overgeven aan die ander betekent dat je kijkt, luistert, voelt hoe het echt is met die ander. Dat je volledige en onvoorwaardelijke aandacht geeft aan die ander en erachter probeert te komen waar iemands eigen wens en verlangen zit. Je zou zo maar te weten kunnen komen dat iemand talenten op een heel ander vlak heeft liggen die ook in jouw organisatie nodig zijn maar waar je nog geen gezicht bij had wie die taken op zich zou kunnen nemen. Het is maar een (praktijk) voorbeeld.

Ook bij luisteren komt overgave om de hoek kijken. Hoe vaak maak jij mee dat je iets vertelt aan een ander en dat je het gevoel bekruipt dat die ander je niet echt hoort? Er niet bij is met zijn of haar aandacht? Die ander kan zich in dat gesprek niet aan jou overgeven.

De waarde van je overgeven aan die ander in een gesprek betekent je oordeel uitstellen, je beelden over die ander loslaten, je mond houden en echt stil zijn (en niet alleen beleefd laten uitpraten) en proberen te begrijpen en te voelen wat die ander tussen de gesproken woorden door echt bedoelt. Als je dat kunt (en dat is te leren!), dan draag je bij aan de erkenning van die ander. Er komt een helingsproces op gang. Zonder dat je je ervan bewust bent kan het zomaar zijn dat jij als leidinggevende het bestaande patroon van die ander doorbreekt. En dat ook hij of zij een ander gedrag kan gaan laten zien. Dat is wat ik bedoel met een helingsproces.

Competentie “Conceptualiseren”

Een andere competentie waarbij overgave van belang is, is bij ‘conceptualiseren’. Nu zul je denken ‘hoe dan?’. Bij conceptualiseren gaat het over je grootse dromen over je organisatie, je team etc. Waar droom jij als leider van als het gaat over waar jij met jouw organisatie een bijdrage aan wilt leveren? Niet aan je eigen bankrekening, maar waar de wereld, je klanten, je leveranciers, je eigen mensen baat bij hebben. Waar zij gelukkiger van kunnen worden, waar zij meer vrijheid kunnen ervaren en echte verbindingen.

Het gaat dus niet over korte termijn doelen of doelstellingen. Dit gaat over het hebben van een lange termijnvisie. Iets wat bij veel managers en in de politiek nogal eens ontbreekt. Een lange termijnvisie vraagt loslaten van de dagelijkse problemen en uitdagingen, je hoofd leeg maken en weer durven dromen. En zoals Paul de Blot eerder al zei: daar waar je dromen zijn, daar zit je leiderschap. Want om je dromen waar te maken zul je keuzes moeten durven maken. Dat kan betekenen dat je weggaat bij je huidige werkgever om voor jezelf te beginnen bijvoorbeeld. Je geeft je dan over aan onzekerheid en aan je eigen zelfvertrouwen. Of je verlaat je huidige relatie thuis. Omdat je erachter bent gekomen dat jullie elkaar niet gelukkig maken of om de verkeerde redenen bij elkaar blijven.

Een groots leider

Voor overgave is dus moed nodig. En moedig zijn is nu typisch een karaktertrek van een groots leider. Grootse leiders zijn niet persé wereldleiders. Het zijn de mensen om je heen die leiderschap tonen, persoonlijk leiderschap én organisatie- of teamleiderschap. Moed betekent niet dat je niet bang meer bent. Het betekent dat je bang bent en toch die stap zet. Dat je door je angsten heen ademt, met je aandacht in het hier en nu blijft en de spanning uit je lijf ademt. Tijd nemen om te vertragen en goed te voelen en dan die stap zetten. Vanuit het onvoorwaardelijke vertrouwen dat je dromen verwezenlijkt gaan worden, gewoon om dat jij met de juiste intenties van waarde wilt zijn voor die ander.

Ik heb al eerder gezegd: dienend leiderschap is beslist niet voor watjes.

Nu ik mijn eigen blog teruglees valt mij op dat overgave en je leren overgeven aan jezelf, je echte kern als mens en dus direct als leidinggevende een cruciaal en kenmerkend onderwerp is in onze tiendaagse Servant Leadership Practitioner.

Ben je nieuwsgierig geworden of de SLP ook voor jouw leiderschap de U-turn kan betekenen? Bel mij dan of mail mij.

Beluister de Podcast ‘Servant Leadership in 15 minuten’

Beluister ook onze Podcast over Leiderschap en Overgave via Apple iTunes, Spotify of Google Podcast of direct hieronder. Vergeet je niet te abonneren want er komen snel meer afleveringen online met boeiende gesprekken en interessante gasten.

 

P.S. Download de gratis online groeigids “Ontdek de dienende leider in jezelf” en start vandaag zelf nog.

Sturen op resultaat is oud leiderschap
Auteur: Arlette Bout

Aan resultaatgerichtheid wordt door mensen en organisaties vaak veel waarde toegekend. Maar waarom eigenlijk? Voor wie is resultaatgerichtheid belangrijk en tot wie is deze gericht? Een organisatie wil uiteraard resultaten behalen als ‘bewijs’ dat het ertoe doet dat ze bestaan. Of aandeelhouders vinden het belangrijk dat resultaten (in termen van winst) worden behaald. Tot zover op zich niets aan de hand.

Maar wanneer resultaatgerichtheid tot doel of kernwaarde wordt verheven in organisaties en mensen, dan kom je al snel in een tunnelvisie terecht. Je ziet dan niet meer dat resultaatgerichtheid groei en echte successen in de weg kan staan.

Met de gewenste resultaten als einddoel kun je in de valkuil trappen dat resultaten het enige zijn dat telt. Als je als leidinggevende niet oppast, ga je voor de bijl. Je stuurt dan alleen nog maar op output en als dit niet in de pas loopt met de gewenste resultaten, dan verwordt het op zich positieve aanspreken tot afrekenen. Je mist belangrijke kansen en mogelijkheden om tot betere resultaten te komen.

Met andere woorden: resultaatgerichtheid zorgt voor verkramping bij de medewerkers en voedt een angstcultuur. Zo hebben we gezien waar “alles voor het resultaat” toe heeft geleid in de bankencrisis. Als er iets ondermijnend werkt voor succes en goede resultaten dan is het angst. Kortom, je komt in een neerwaartse spiraal terecht, een vicieuze cirkel of hoe je het ook maar wilt benoemen.

Hoe dan wel?

Vanuit het perspectief van dienend leiderschap zijn de resultaten het gevolg van jouw (persoonlijke) inzet voor de professionele groei en ontwikkeling van je medewerkers. Hoe beter zij zich ontwikkelen, hoe autonomer en vrijer ze zich gaan voelen en gedragen en hoe creatiever ze worden.  Zo weten zij makkelijker de (alternatieve) wegen naar het succes te vinden en leveren dat als bijdrage aan het gezamenlijke resultaat.

Als je als leider de moed hebt om controle en dwangmatigheid los te laten dan geef je de medewerkers de leiding terug over zichzelf en hun taken. Ze hebben tenslotte het leiderschap over hun baan geaccepteerd toen ze hun arbeidsovereenkomst tekenden. Mensen kunnen dan verder in hun kracht gaan staan en met jouw hulp, ondersteuning en aanmoediging hun unieke talenten ontwikkelen en inzetten voor de doelen van de organisatie.

Meer dan de som der delen

Als leidinggevende richt je je dan op de ontwikkeling van je medewerkers. Je gaat in gesprek over hun behoefte om zich verder te ontplooien en wat ze van jou en de organisatie nodig hebben.

Je begeleidt je team in de teamontwikkeling om tot jouw gewenste droomteam te komen. Daarin neem je mensen mee, geef je ze een stem en laat je iedereen een bijdrage leveren die ieder individueel teamlid zelf in concrete en meetbare punten heeft geformuleerd. Ze nemen de verantwoordelijkheid om dit waar te maken en met jou het gesprek aan te gaan als er onderweg dingen misgaan of als ze het niet redden. Ook dat is iemand of een team ontwikkelen. Jouw wezenlijke reactie is om dit gedrag belangrijk te maken en niet te veroordelen. En dat is soms best een uitdaging. Alles bij elkaar is het dan zelfs meer dan de eenvoudige optelsom.

Fixed mindset of groeimindset

Kijk eens hoe jij leiding geeft. Doe je dat vanuit het sturen op resultaat (fixed mindset) of vanuit de begeleiding op ontwikkeling om mensen tot optimale prestaties te laten komen (groeimindset). Dat laatste is het nieuwe normaal in leiderschap, oftewel dienend leiderschap.

Wil jij dat ook wel maar je weet niet zo goed hoe?  Bel ons en maak een afspraak, dan helpen we je met het ontwikkelen van jouw groeimindset.

Beluister de Podcast ‘Servant Leadership in 15 minuten’

Beluister de Podcast over dit onderwerp via Apple iTunes, Spotify of Google Podcast of direct hieronder. Vergeet je niet te abonneren want er komen snel meer afleveringen online met boeiende gesprekken en interessante gasten.

 

P.S. Download de gratis online groeigids “Ontdek de dienende leider in jezelf” en start vandaag zelf nog.

Podcast: Snoeien in je team doet groeien en bloeien

Waarom je als leidinggevende op tijd moet ingrijpen
auteur: Arlette Bout

Scroll naar beneden voor de Podcast

Het is de uitdaging van iedere hobby-tuinman/vrouw. Durven snoeien. De schaar of de zaag in een struik of boom zetten en kortwieken of terugsnoeien. Gras is relatief makkelijk te verzorgen en bij te houden dus dat wordt braaf volgens schema gemaaid, geharkt, bemest geverticuteerd etc. Vaak vinden we het eng omdat we bang zijn om de struik of de boom onherstelbaar te beschadigen. Bang dat hij dan als gevolg daarvan doodgaat. En we weten wel dat snoeien goed is voor een plant, want hij gaat van de schrik haarwortels aanmaken om te kunnen overleven.

Bang om te snoeien

We wikken en we wegen. Doen we het dit voorjaar of later in het najaar of de winter? Vaak stellen we het dan nog een keer of twee uit. En dan is de boom of de struik echt uit zijn verband, of heeft inmiddels zoveel ruimte ingenomen in de tuin dat hij andere planten overwoekert die daardoor niet verder kunnen groeien en bloeien.

En zo staan we nog langer te twijfelen en moed te verzamelen. En als we dan durven snoeien dan doen we eigenlijk net te weinig. Bijna niet zichtbaar dat er iets is gebeurd. Met als gevolg dat het seizoen later de plant of boom weer als een kogel verder groeit en nog steeds te veel ruimte inneemt. Bummer!

Als we het helemaal niet zien zitten omdat we bang zijn om te snoeien, dan roepen we de hulp van een professional in. De hovenier die de tuin bekijkt, het geheel overziet en vol vertrouwen de snoeischaar en de zaag hanteert. De ene na de andere tak valt of en soms verdwijnen er complete planten omdat ze eigenlijk aan het verpieteren waren en niet tot hun recht kwamen.

De harde kant van dienend leiderschap

Waarom dit verhaal? Als je leidinggevende bent dan ben je geen hobby-tuinman/vrouw. Leiding geven is namelijk geen hobby wat je er even bij doet, maar het is een vak!

Er zijn mensen die heilig geloven in dienend leiderschap, zeggen dat ze al lang een dienend leider zijn of ‘aan dienend leiderschap doen’, maar ondertussen vooral bezig met de zachte en dienende kant en weglopen van de harde kant, namelijk bijtijds ingrijpen.

In de metafoor die ik zojuist gebruikte staat de tuin voor het gehele team, de uitstraling is de cultuur en de planten, struiken en bomen zijn de teamleden.

Je bent als tuinman/tuinvrouw de eigenaar of beheerder van die tuin. En je bent verantwoordelijk voor de resultaten die je behaalt met je team, voor de cultuur die er heerst en het creëren van omstandigheden waarin de planten tot hun recht komen en de tuin als geheel goed groeit en bloeit.

Snoeien is een kans om te groeien

Het niet ingrijpen is niet een teken van dienend leiderschap, maar juist van zwak leiderschap. Of eigenlijk, het ontbreken van leiderschap.

Niet ingrijpen is geen gebaar van empathie naar degene om wie het gaat, het is respectloos naar die persoon en het gehele team. ‘Want?’ zul je misschien vragen? Ten eerste ontneem je de persoon om wie het gaat een kans om te ontwikkelen en een stap naar persoonlijk leiderschap en groei te zetten. En naar het team kweek je een cultuur van wantrouwen. Je ondermijnt het vertrouwen van het team in jezelf en er ontstaan kampen in het team.

In de podcast “Servant leadership in 15 minuten” hebben wij een aflevering met de titel “snoeien doet groeien en bloeien”. Daar gaan we nog wat dieper in op de harde kant van dienend leiderschap en geeft Eric Stecher je weer een drietal tips hoe je het beste om kunt gaan met mensen in je team die niet willen groeien.

Beluister de Podcast ‘Servant Leadership in 15 minuten’ 

Beluister de Podcast ‘Servant Leadership in 15 minuten’ over dit onderwerp via Apple iTunes, Spotify of Google Podcast of direct hieronder. Vergeet je niet te abonneren want er komen snel meer afleveringen online met boeiende gesprekken en interessante gasten.

Inschrijven nieuwsbrief