Dienend leiderschap, wat is het?

Dienend leiderschap richt zich op groei en ontwikkeling van de mensen in de organisatie. Zij zorgen voor de resultaten. Om succesvol te zijn heb jij hebt daar als leider een cruciale rol in. Je bent het fundament voor je team.

Een resultaatgerichte leidinggevende daarentegen is een iemand die vanuit wantrouwen en controle leidinggeeft. En ook dat is, in negatieve zin ditmaal, te merken aan de sfeer en de resultaten in het team. Weinig betrokkenheid en nog minder werkgeluk.

Als je daarentegen onvoorwaardelijk vertrouwen en respect kunt geven aan je mensen dan is dat in positieve zin merkbaar aan de sfeer en de resultaten. De betrokkenheid en het werkgeluk zijn zichtbaar aanwezig. Hier is sprake van dienend en dus mensgericht leiderschap.

Dienend leidinggeven draait weliswaar niet óm jou, maar begint wel bíj jou. Want goed voorbeeld doet volgen. Een mens in balans kan met gemak resultaten halen. Een leider zet zich (ook) in voor de menselijke kant van de professional. Hij zorgt voor een veilige en groeizame werkomgeving en werkt vanuit een visie waarin zingeving en toegevoegde waarde voor de omgeving herkenbaar zijn. Dit is het basisprincipe van servant leadership (dienend leiderschap).

Robert K. Greenleaf (1904-1990), de grondlegger van de servant-leadershipbeweging, was in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn tijd al ver vooruit. De laatste decennia zijn zijn ideeën door velen in praktijk gebracht en verder vervolmaakt. Dit maakt het principe van servant leadership zeer actueel in dit tijdsgewricht. Ben jij er klaar voor om een dienend leider te worden?

Deze tijd vraagt om ander leiderschap

Tegenwoordig ziet de gemiddelde werkomgeving er heel anders uit dan pakweg tien of twintig jaar geleden. De digitale revolutie en de instroom van meer hoogopgeleide medewerkers zorgt voor een totaal andere dynamiek op de werkvloer. Medewerkers moeten zelfredzamer worden en krijgen vaak meer verantwoordelijkheid. Er is kortom nogal wat veranderd op ‘de zaak’. Gek genoeg blijven we leidinggeven zoals we gewend zijn: top-down en resultaatgericht. NIVSL ziet veel leiders worstelen met hun eigen leiderschap. Ben ik te autoritair of juist te losjes? Ben ik te controlerend bezig, waardoor medewerkers bevriezen? Het zijn voorbeelden van vragen waar we tijdens de trainingen, coachingsessies en workshops uitgebreid op ingaan.

Dienend leider worden, hoe doe je dat?

Goed leiderschap is geen methode of maniertje. Een leidinggevende blijft in elke situatie zichzelf en geeft mensen ruimte en onvoorwaardelijk vertrouwen om zich te ontwikkelen en om te presteren. Niet langer sturen op resultaten, maar inzetten op ontwikkeling van medewerkers. Servant leadership (dienend leiderschap) noemen we dat. Dienend leiderschap is authentiek zijn met een missie om andere mensen te laten groeien en een actieve inzet voor een betere samenleving, je rentmeesterschap. Sommigen gaat het van nature makkelijk af, anderen kunnen het leren.

Inschrijven nieuwsbrief