Spiritualiteit: Donkere Materie?

januari 23, 2013

Spiritualiteit ofwel bezieling is de verdieping en het verlengstuk van mijn persoonlijke leiderschap. Heb ik het dan over geesten? Nee! Ik spreek wel over mijn persoonlijke inspiratiebron, (bescherm)engel, gids, intuïtie.

Maar waarom kan ik geloven dat er meer is tussen hemel en aarde, in spiritualiteit, terwijl onze maatschappij grotendeels is gebaseerd op de ratio en materialisme en ik zelf een chemische en bedrijfskundige achtergrond heb? 

Het is voor mij nog niet zo makkelijk om dit onderwerp over de buhne te brengen. Het wereldbeeld van velen is toch redelijk op materie ingesteld. Als we “het” niet kunnen zien of beetpakken, dan bestaat het niet. Ik wil niet het tegendeel bewijzen, maar ik kan wel, vanuit mijn belangstelling voor wetenschappen, een beeld schetsen over hoe ik als nuchtere Hollander tegen de materie van spiritualiteit aankijk. Ik refereer hierbij graag aan twee prachtige colleges van Robbert Dijkgraaf over de “Oerknal” en “Het allerkleinste deeltje” in 2012.

De colleges bieden inzicht over het ontstaan van ons universum en de gelijkenissen op atomair niveau. Zo schetste Robbert het beeld van onze herkomst tegen de achtergrond van de oerknal. Een soort reconstructie van de geschiedenis van het universum. Ons universum wel te verstaan, want we maken zeer waarschijnlijk deel uit van een complex multiversum, waarin wij opgesloten zitten. Robbert Dijkgraaf is, net als Stephen Hawking, aanhanger van deze M-theorie.

Het ontstaan en het bestaan van ons universum en alle uithoeken daarvan, heeft nauwelijks nog geheimen in macro-opzicht gezien. Zelfs op micro-(atomair)-niveau is al heel veel bekend. En toch, als ik Robbert Dijkgraaf mag geloven, “kennen” we slechts 4% van wat zich aan ons in het universum afspeelt. Zo blijkt ‘Donkere Materie’ in de grote leegten tussen zichtbare hemellichamen, een stuwende en ook bindende kracht te zijn achter ons uitdijende universum. Deze krachten zijn niet één, twee, drie zichtbaar, maar wel de ruggegraat van ons hele universum. Er is 5-8 zo veel (niet zichtbare) donkere materie als zichtbare materie in de vorm van hemellichamen, stof etc…

Het bijzondere is ook, volgens Robbert, ik kan me hierin ook wel in vinden als chemicus, dat alle atomen op onze aarde al minstens drie keer deel zijn geweest van een andere verbinding tussen atomen. Ieder atoom van ons lichaam dus ook! Reïncarnatie is met deze stelling geen vraag meer maar een zekerheid.

Stel je maar eens voor…de wet van behoud van massa en de wet van behoud van energie.

Mocht ik ooit worden gecremeerd dan is het restproduct bij verbranding van mijn lichaam: stikstofoxiden, kooldioxide, water(damp), verschillende mineralen en zouten. Daaruit zal dan weer nieuw leven ontstaan. Misschien wordt een deel van mij een tropische plant. Wie zal het zeggen. Of misschien wordt het overgrote deel van mij een volstrekt ander wezen, omdat de herschikking van “mijn” atomen de opbouw vormen van het DNA van bijvoorbeeld een olifant. Tja, wat ik hiermee wil vertellen is het volgende.

Hoewel we veel weten, is er nog steeds veel en veel meer wat we niet weten.

Spiritualiteit is daarmee natuurlijk nog niet bewezen, maar toch zeker iets wat we niet meer behoeven te ontkennen. Als materie kan overgaan in energie en andersom, E=mc2. Waar blijven dan bijvoorbeeld onze gedachten en gevoelens? Is het puur chemische omzetting? Of nog iets anders….

Het woord ‘spiritualiteit’ is nog steeds een taboe-woord. En eigenlijk alleen maar omdat we er nog zo weinig betekenis aan kunnen geven in rationele en materialistische zin. Bijzonder eigenlijk, want het woord ‘spirit’ wordt over het algemeen wel gebruikt in relatie tot bijzondere prestaties, teamgeest, energie etc. Dan gebruiken we het woord wel.

In ieder geval, al kostte mij toch zeker een halve eeuw, durf ik er nu voor uit te komen dat spiritualiteit voor mij van grote betekenis is in mijn persoonlijke leiderschap. Ga zelf maar eens na wat er gebeurt als iemand je weet te inspireren, te raken….dan staan de haartjes op je arm recht overeind. Dat is niet per definitie omdat je op de tocht staat. Maar je kon wel eens geraakt zijn door de energie van de ander en dat voel je, het geeft energie. Het is niet tastbaar, maar je voelt het wel.

Uit ervaring weet ik hoe spiritualiteit mij een praktische en oneindige bron van energie en inspiratie biedt waarmee ik dagelijks en op elk gewenst moment mijn keuzes en handelingen verantwoord en bepaal en antwoord kan krijgen op basale en complexe vragen. Antwoord krijg ik altijd! Niet altijd wat ik wil horen, soms is het confronterend. Maar zelfs dit gehele verhaal heb ik door mijn eigen inspiratiebron laten schrijven….wat een boodschap! Had ik zelf niet kunnen verzinnen.

Als je wilt weten wat spiritualiteit voor jou praktisch en concreet kan betekenen voor je leiderschap, in privé en zakelijk opzicht, schrijf je dan in voor de 2-daagse training Spiritualiteit in Business.

Misschien ook interessant

januari 23, 2024

Teamwaarden als bouwstenen voor gezonde en hechte teams

Teamwaarden vormen de bouwstenen voor een gezonde teamcultuur en spelen een cruciale rol in teamontwikkeling. Door te investeren in het definiëren, communiceren en naleven van deze waarden, kunnen teams gedijen in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijk succes.

oktober 24, 2023

Loslaten om vooruit te komen

Oude beelden, patronen, en overtuigingen loslaten om vooruit te komen vraagt de moed om te starten en het ongemak wat erbij komt kijken te verduren. Stukje bij beetje loslaten en zo stap voor stap vrijer en autonomer worden als mens en als leider.

Servant leadership
in vijftien minuten

‘Servant Leadership in 15 minuten’. Een prikkelende titel die dwingt tot nadenken over dienend leiderschap. Heb je haast dan kun je er beter niet aan beginnen.

Inschrijven nieuwsbrief