Leiderschap & Inspiratie: werk in uitvoering!

september 11, 2012

Een belangrijke eigenschap van een leider is dat hij bewust bouwt aan een gemeenschap. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de groep mensen die aan zijn zorg is toevertrouwd en heeft het tot zijn taak gemaakt om te zorgen dat die groep goed kan blijven functioneren. Dat mensen zich thuis voelen en vooral zich veilig voelen om te zijn wie ze zijn, met hun talenten en hun kleine onhebbelijkheden. Vaak zien wij in organisaties dat mensen zich wel thuisvoelen, maar niet echt betrokken. Herkenbaar? Soms is er een gevoel van onveiligheid. Je thuisvoelen en tegelijk niet betrokken klinkt als een paradox, maar wie goed luistert, hoort waar het in wezen over gaat. Zich thuisvoelen gaat over dat het gaat om bekendheid met mensen zijn met wie ze al jaren werken. Dat kunnen collega’s maar ook klanten zijn. Het niet betrokken voelen ligt in de sfeer dat iedereen zijn eigen gang gaat, hen niet om een mening wordt gevraagd, en er van bovenaf (vanuit de leiding) beslissingen worden genomen die wel over hen gaan, maar waarbij zij niet gekend zijn. En zo worden briljante ideeën vanaf de ‘werkvloer’ gemist en gaan efficiencyslagen verloren.

Wat heeft een leider nodig om te kunnen bouwen aan die gemeenschap? In ieder geval dat hij goed luistert en zorgvuldig zijn woorden kiest als hij met mensen in gesprek gaat. Hij heeft uit te vinden wat deze mensen verbindt, en wat hun bijdrage aan de gemeenschap zou kunnen zijn. Zo wordt het bouwen aan gemeenschap niet iets van de leider alleen (hij moet er wel mee beginnen en daarin het juiste voorbeeld laten zien). Het wordt een gedeelde verantwoordelijkheid, omdat ieder lid van de gemeenschap zijn en haar eigen aandeel neemt.

NIVSL wil leiders inspireren en bouwen aan een gemeenschap. Daarom creëren en faciliteren wij een ontmoetingsplaats voor leiders die inspiratie zoeken. Wij organiseren maandelijks op woensdag in De Lichtfabriek in Haarlem leiderschapsochtenden, waarbij verschillende thema’s rondom leiderschap de revue zullen passeren. Je bent van harte welkom van 9.30 tot 12.30 uur. Doordat je actief deelneemt en met elkaar in gesprek gaat krijg je niet alleen inspiratie, maar kun je het thema direct toepassen in je werk. De kosten bedragen € 35,- (ex BTW) per keer. Dit is inclusief koffie, thee en een lunch.

Op woensdag 19 september staat het thema “Luisteren & spreken vanuit je hart” centraal. Er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Je kunt je hier aanmelden of via het LinkedIn Event. Van harte welkom!

Misschien ook interessant

januari 23, 2024

Teamwaarden als bouwstenen voor gezonde en hechte teams

Teamwaarden vormen de bouwstenen voor een gezonde teamcultuur en spelen een cruciale rol in teamontwikkeling. Door te investeren in het definiëren, communiceren en naleven van deze waarden, kunnen teams gedijen in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijk succes.

oktober 24, 2023

Loslaten om vooruit te komen

Oude beelden, patronen, en overtuigingen loslaten om vooruit te komen vraagt de moed om te starten en het ongemak wat erbij komt kijken te verduren. Stukje bij beetje loslaten en zo stap voor stap vrijer en autonomer worden als mens en als leider.

Servant leadership
in vijftien minuten

‘Servant leadership in 15 minuten’. Waarom zijn zoveel mensen naar zichzelf op zoek? Wat doen inspirerende leiders anders? Dit boek helpt je bij jouw reis naar dienend leiderschap.

Inschrijven nieuwsbrief