Het kikker en de prins-tijdperk

december 18, 2012

Het jaar 2012 is bijna voorbij. Een jaar waarin we heen en weer werden geslingerd in de verscheidene crisisgolfjes. We zagen de “gekte” toenemen in de maatschappij. Een maatschappij die in niet alleen financieel, maar ook in moreel verval lijkt te raken. Maar is dat wel zo? Gebeurt het steeds meer, dat we verkeerde voorbeelden van zogenaamd leiderschap zien? En gaan we dat dan maar klakkeloos volgen? Of, wordt er steeds meer ont-dekt of maakt het toenemend bewustzijn bij mensen dat ze eerder zien dat er iets mis is?

Hoe gaan we daar mee om?

Binnen onze Servant Leadership Practitioner besteden we veel tijd aan bewustzijn. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden is zo verschrikkelijk belangrijk. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Een belangrijke relatie ligt er tussen integriteit op de werkvloer met de integriteit in de bestuurskamer. Als je je bewust bent van het voorbeeld dat je bent voor anderen, wat zou je dan anders doen?

Eigenlijk gaan tijdens de training de ogen steeds verder open. Soms betekent dat dat mensen bijna ontmoedigd raken, omdat ze tot de ontdekking komen dat ze niet passen bij de organisatie waar ze werken. Ze zien sneller op welke niveaus er iets mis is, voelen zich roepende in de woestijn of als een Don Quichotte vechtend tegen de windmolens die oud leiderschap vertegenwoordigen. Ze missen de inspiratie van hun leidinggevenden en bestuurders, terwijl ze zelf steeds inspirerender worden voor hun omgeving. Dat is wel eens pijnlijk. En dat hoeft niet zo te zijn. Bekijk het eens vanuit een ander perspectief.

Want er is een positieve keerzijde: De luid kwakende (brul)kikker (het oude falende leiderschap) kan door een kus worden veranderd in een prins. Juist deze mensen met een verhoogd bewustzijn zijn degenen die hun omgeving kunnen wakker kussen. Niet letterlijk, maar wel door liefdevol en mild met hun omgeving om te gaan en ze de tijd te geven om zelf tot ontdekking te komen dat er verandering nodig is en welke rol ze daarin zelf kunnen hebben. Het zijn de mensen die tot nu toe als relschoppers worden gezien, of de naïeve positievelingen, die wars van politieke spellen zich met hart en ziel inzetten voor meer liefde binnen hun organisatie, meer betrokkenheid, meer echtheid. Echter, een hoger bewustzijn gaat ook gepaard met meer liefde en mildheid. Zij kunnen met hun bewustzijn zich oprecht inzetten voor de groei van mensen. Dat doen zij door ze bewust te laten worden wie ze op hun beurt zijn en ze te laten werken aan hun eigen kracht, zodat ze op enig moment, als zij er klaar voor zijn, hun vleugels kunnen uitslaan en een richting op kunnen gaan die zij zelf verkiezen. Ook dat is Servant Leadership.

Hoe zal 2013 verlopen?

Het protest tegen het ongelimiteerde graaien en bedriegen zal toenemen. Dat is de laatste tijd in gang gezet en niet zo maar voorbij. Het bedrog dat verborgen was zal aan de oppervlakte komen en steeds meer mensen zullen ontmaskerd worden. De wereld zal nog wel even in ontgoocheling en verwarring blijven.

Gelukkig zijn er ook al nieuwe stromingen. Zij gaan nu al bewuster om met de verantwoordelijkheid voor het collectief. Ook in de politiek. Wat niet wil zeggen dat binnen die politieke en maatschappelijke groeperingen alles nu ineens ideaal zal zijn. Ook daar zal eerder gepleegd bedrog naar buiten komen. Maar wat er anders zal worden is dat het nieuwe en verhoogde bewustzijn er voor zal zorgen dat deze mensen uit hun functie stappen. En, en dat zal nieuw zijn, zij zullen hun financiële beloningen zoals bonussen, wachtgeld, vertrekregelingen en dergelijke teruggeven of afwijzen omdat zij zich bewust zijn dat het niet integer is om geld aan te nemen voor door hen eerder gepleegd bedrog. Twee keer de vloer aanvegen met integriteit kan echt niet. Juist omdat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Dit voorbeeld zal gevolgd worden door het bedrijfsleven.

Ook organisaties groeien naar een verantwoordelijkheidsbesef en zullen hun afspraken op bestuurlijk niveau ander vormgeven en verwoorden. Dat betekent dat er de komende tijd geen ruimte meer is voor graaiende en egoïstische machtsfiguren die liegend en bedriegend zichzelf verrijken, ten koste van de organisatie die zij leiden of waar zij toezicht op houden. Daarvoor in de plaats komen leiders die zich als rentmeesters zullen gedragen en die goed voor de organisatie als geheel zullen zorgen en mensen in die organisaties een eigen verantwoordelijkheid geven en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het geheel. En niet alleen verantwoordelijkheid, ook beslissingsbevoegdheid tot op zekere hoogte. Niks frustrerender dan veel verantwoordelijkheid en weinig bevoegdheid. Zingeving is wat belangrijk is. Zij bouwen aan een gemeenschap in verbinding met de maatschappij. Zij hebben het niet alleen over waarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar zij laten het ook in hun eigen gedrag zien.

Het zal nog een flink aantal jaren duren voordat de oude generatie weg is van sleutelposities. We krijgen een mooie nieuwe generatie leiders, de ‘young professionals’ van nu. Het is belangrijk dat we blijven ont-hullen in plaats van verhullen.

Wat kunnen we op individueel niveau doen?

Door meer met bewustzijn bezig te zijn, door liefdevol met elkaar om te gaan, meer samen op te trekken en door meer plezier terug te brengen op de werkvloer maken we onze eigen wereld een beetje beter. En dat werkt inspirerend en stimulerend. Een klein beetje competitie kan geen kwaad. Investeer als leidinggevende in de groei van je mensen. Niet alleen door ze op te leiden, maar begin eens met oprechte en onverdeelde aandacht in een gesprek met hen. Luisteren, echt luisteren, oordeelloos, zonder je te laten afleiden door interne of externe ruis, een drukke agenda. Neem de tijd en kijk vooral eens tijdens een gesprek hoe je medewerker zit, kijkt en spreekt. Lichaamstaal zegt heel veel. En durf stil te zijn. Stilte werkt ook uitnodigend, vooral als je zelf weg kunt blijven uit een oordeel of een mening.

In al onze activiteiten, of het nu het geven van trainingen is, in de coachgesprekken die we voeren of in interim-opdrachten investeren wij in mensen, door naar ze te luisteren en ze rustig te laten groeien, ieder in hun eigen tempo. Net als een vlinder die zelf uit die cocon moet komen en haar vleugels de tijd moet geven om te drogen, zodat ze met krachtige slagen haar eigen weg kan vervolgen. Geïnspireerd door anderen en inspirerend voor anderen.

Veel plezier, inspiratie en een goede gezondheid in 2013. Graag tot ziens!

Misschien ook interessant

januari 23, 2024

Teamwaarden als bouwstenen voor gezonde en hechte teams

Teamwaarden vormen de bouwstenen voor een gezonde teamcultuur en spelen een cruciale rol in teamontwikkeling. Door te investeren in het definiëren, communiceren en naleven van deze waarden, kunnen teams gedijen in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijk succes.

oktober 24, 2023

Loslaten om vooruit te komen

Oude beelden, patronen, en overtuigingen loslaten om vooruit te komen vraagt de moed om te starten en het ongemak wat erbij komt kijken te verduren. Stukje bij beetje loslaten en zo stap voor stap vrijer en autonomer worden als mens en als leider.

Servant leadership
in vijftien minuten

‘Servant Leadership in 15 minuten’. Een prikkelende titel die dwingt tot nadenken over dienend leiderschap. Heb je haast dan kun je er beter niet aan beginnen.

Inschrijven nieuwsbrief