21e Eeuw Leiderschap is meer dan Servant Leadership

februari 1, 2013


‘Leiderschap’, een woord dat bijna alledaags wordt. Om mij heen hoor ik het meer en meer, wellicht omdat ik mijn werk er van heb gemaakt. Rondom leiderschap is veel te doen. Zo worden bijna dagelijks bijvoeglijke naamwoorden aan ‘leiderschap’ toegevoegd. En zo ontstaat een nieuw fenomeen rondom leiderschap.

Vaak suggereert het bijvoeglijke naamwoord voor het woord ‘leiderschap’, wat je hebt te doen: bijvoorbeeld “laissez faire”, “transactioneel”, “transformationeel”, “authentiek”, “situationeel”, “effectief”, “inspirerend”, “dienend”, “bezielend”, etc, etc…

De vraag is echter waar de hedendaagse mens werkelijk behoefte aan heeft. Is dat iemand die een inspirerend verhaal verteld? Of is het iemand die de ander laat geloven dat de ingeslagen weg de juiste is? Mijn ervaring is dat de hedendaagse mens meer dan ooit behoefte heeft aan erkenning van zijn/haar identiteit, uniciteit, van het mens zijn. De hedendaagse mens is niet alleen op zoek naar de erkenning door de ander, maar vooral naar zelferkenning. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap. Na alles wat de hedendaagse mens heeft ervaren door zijn opvoeding, zijn ervaring met opleiders en managers is de mens ver weg geraakt van zijn/haar oorsprong, zijn/haar bron. Ik zie daarom de noodzaak wel in van al die verschillende aspecten van leiderschap. Want het lijkt er op dat we aan het ontwikkelen van die mooie eigenschappen niet zijn toegekomen, terwijl er zo’n enorme behoefte naar is ontstaan.

Hoe lang duurt het nog voordat de huidige leiders bezieling gaan zien als de verbindende factor tussen mensen en hun behoefte naar erkenning. Als die stap eenmaal is gemaakt, dan zijn alle bijvoeglijke naamwoorden voor het woord ‘leiderschap’ niet meer nodig en kunnen we overgaan tot de orde van de dag: (co)genereren en (co)creëren zonder oordeel en veroordeling, werkend vanuit het bezielde gevoel. Daar is geen centrale regie meer bij nodig. Dat reguleren mensen dan onderling. En dat alleen maar omdat bezieling de mens helpt bij de acceptatie van zichzelf en de ander in zijn unieke creatie. Noem het dan 21e eeuw leiderschap! Dan kunnen we nog bijna 100 jaar mee vooruit…

Wil je hier meer van weten? Doe dan mee met de Servant Leadership Practitioner.

Misschien ook interessant

januari 23, 2024

Teamwaarden als bouwstenen voor gezonde en hechte teams

Teamwaarden vormen de bouwstenen voor een gezonde teamcultuur en spelen een cruciale rol in teamontwikkeling. Door te investeren in het definiëren, communiceren en naleven van deze waarden, kunnen teams gedijen in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijk succes.

oktober 24, 2023

Loslaten om vooruit te komen

Oude beelden, patronen, en overtuigingen loslaten om vooruit te komen vraagt de moed om te starten en het ongemak wat erbij komt kijken te verduren. Stukje bij beetje loslaten en zo stap voor stap vrijer en autonomer worden als mens en als leider.

Servant leadership
in vijftien minuten

‘Servant Leadership in 15 minuten’. Een prikkelende titel die dwingt tot nadenken over dienend leiderschap. Heb je haast dan kun je er beter niet aan beginnen.

Inschrijven nieuwsbrief