Filosofie

Wat is Servant Leadership?

Servant Leadership is in de context van management en leiderschap afkomstig van Robert K. Greenleaf (1904-1990). Hij gebruikte servant leadership in zijn essay “The servant as leader” in 1970. In zijn tijd liep hij voorop met zijn beeld over hoe een leidinggevende zich eigenlijk zou moeten gedragen. In de eerste plaats dienend, omdat hij de intentie heeft om de allerbelangrijkste behoeften van anderen te vervullen, en daarna pas de keuze makend om zelf te gaan leiden, vanuit dezelfde intentie.

De vooronderstelling die Greenleaf had is dat wanneer de menselijke kant van medewerkers in balans is, dit ook professionele resultaten oplevert.
Wat kenmerkt nu een goede servant leader? Greenleaf zei hierover: “Groeien degenen die je dient als persoon, worden zij zelfbewuster, wijzer, vrijer, zelfstandiger en meer autonoom en ontwikkelen ze zich zo dat zij ook anderen willen dienen?”

In Nederland was het Daan Fousert die in 2003 in zijn boek “Dienstbaar leiderschap, dát werkt!” een implementatiemethode voor servant leadership beschreef en hiertoe de Cultuur- & Leiderschapscyclus© ontwikkelde. De cyclus is een organisch proces, en betreft twee aparte cycli, die parallel aan elkaar lopen: een persoonlijke cyclus en een organisatorische cyclus.

Servant leaders hebben 10 Competenties die hen kenmerken: Bewustzijn, Empathie, Luisteren, Heel maken, Overtuigen, Vooruitzien, Conceptualiseren, Rentmeesterschap, Inzet voor de groei van mensen en Bouwen aan gemeenschap.
Een servant leader vraagt zijn mensen wat hij of zij voor ze kan betekenen (in termen van condities creëren) zodat zij in staat zijn om hun werk goed te kunnen doen en hun bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van de organisatie.

Wat levert een door servant leadership geleide organisatie op? Een gezamenlijk gedragen visie en waardensysteem waarop iedereen elkaar aanspreekt op respectvolle wijze, inspirerend voorbeeldgedrag, lerend van en met elkaar, persoonlijk leiderschap van alle mensen, betrokkenheid en tevredenheid, hoge productiviteit en laag ziekteverzuim.
Kortom, gelukkige en gezonde medewerkers en duurzaam succesvol, aantrekkelijk voor klanten en medewerkers.

Lees ook het artikel: Servant Leadership in een notendop

Door naar Diensten of Terug naar Home