❮ terug naar het overzicht

SERVANT LEADERSHIP voor teams

Als team de schouders eronder?

Teamcoaching

Wij observeren in onze teamcoaching zowel de verbale als non-verbale communicatie. Wij luisteren, bevragen en dagen uit. Door te benoemen wat wij zien gebeuren, ontstaat er een gesprek en bewustzijn van gedrag. Wat er niet wordt gezegd is interessant, juist de non-verbale ‘een-tweetjes’ bevatten informatie die de moeite waard is in het leerproces van een team. Hoe gaat de leidinggevende hiermee om en hoe nemen teamleden zelf de verantwoordelijkheid voor het geheel? Je krijgt inzicht in patronen en achtergronden en leert hoe je het anders kunt doen. Soms is er maar een enkeling die de flow van een team saboteert, de rest werkt er onbewust aan mee door het niet bespreekbaar te maken. Wij leren mensen om dit wel te bespreken, vanuit gezamenlijk gekozen teamwaarden.

Tijdens onze teamcoaching maken we ook gebruik van modellen, zoals Theory U van Otto Scharmer. Daaraan verbinden wij onze eigen vertaling van verschillende communicatiemodellen en systemische invalshoeken. Er ontstaat dan als het ware een grote spiekbrief waar in veel situaties op teruggevallen kan worden.

Onze teamcoaching laat geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het proces van de keuze voor gezamenlijk gedragen teamwaarden resulteert vrijwel direct in afspraken over aanspreekbaarheid op die waarden. Daar begin je direct mee. Als individuele leden extra aandacht nodig hebben, krijgen ze deze ook buiten de teamsessie om.

Belangrijk in het proces is dat iedereen een stem krijgt en gehoord wordt. Samen sturen vraagt inzet van álle teamleden en niet slechts een paar.

Gesprekken worden ingepland in overleg

Inschrijven

Als team de schouders eronder?

    Inschrijven

    Als team de schouders eronder?

      Rubya Trouerbach

      Inschrijven nieuwsbrief