Coaching

Voor begeleiding op de volgende gebieden:

  • Loopbaanoriëntatie-mobiliteit
    compact en compleet voor groepen in spelvorm, oefening, assessment en adviesgesprek: zit ik wel op de juiste plek of is er een plek of functie die beter past bij mijn talenten en hoe kom ik daar?
  • Competentiemanagement
    het versterken van diverse competenties, zoals leiderschap, impact, communicatie, etc
  • Teamcoaching
    bijvoorbeeld als je onderling iets wil verbeteren of om een nieuwe visie en missie te formuleren
Onze werkwijze:
In individuele en groepsprogramma’s maken wij gebruik van verschillende coachings-, counselings- en trainingstechnieken. Voor loopbaan-mobiliteitsvraagstukken in groepen is een onderdeel in spelvorm. Wij observeren zowel verbaal als non verbaal, beluisteren, bevragen en dagen uit. Afhankelijk van de thema’s die we zullen tegenkomen, maken wij ondermeer gebruik van diverse werkvormen, opstellingen, beelden en de natuur.
Ook huiswerkopgaven en reflectieopdrachten maken deel uit van de coachtrajecten.

Belangrijk uitgangspunt is dat de coachees altijd weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes en proces. Persoonlijk leiderschap is de basis. Veelal wordt dit duidelijk nadat zij aan de slag gaan met de verkenning van hun eigen persoonlijke waarden.

Met welke vraag kunnen wij je helpen? Stel ons hier je vraag.