Ontstaan

Het Nederlands Instituut voor Servant Leadership is de voortzetting van Just Working Better! Onder deze naam hebben wij vanaf 2004 mensen en organisaties gecoacht of geadviseerd bij vraagstukken op het gebied van verandering, maar ook interim-managementopdrachten vervuld. In 2006 werd onze belangstelling gewekt voor Servant Leadership.

Na onze opleiding Servant Leadership hebben wij ons in de loop van de jaren verder “geschoold” in onder andere systemisch werk (familie-en organisatieopstellingen), traumawerk en oplossingsgericht werken.

Eind 2011 hebben wij onze plannen voor de toekomst herijkt. Wij hebben  een nieuwe visie en missie geformuleerd voor ons bedrijf en uiteindelijk expliciet kleur bekend om onze grote wens invulling te kunnen geven: servant leadership bereikbaar en praktisch toepasbaar te maken voor iedereen.

Wij onderscheiden ons door in alle opzichten ziel met zakelijkheid te verbinden. Wij noemen het ‘spiritualiteit in business’. Hiermee maken wij inmiddels het verschil voor mensen en organisaties waarmee wij werken en hebben gewerkt.