Ervaringen

Wat zeggen onze deelnemers en opdrachtgevers over ons:

Over VIP-sessie Sparren in de de duinen

“Op woensdag 27 augustus ben ik samen met Eric en Arlette gaan “sparren in de duinen”. Na in 2013 de “life-changing” Servant Leadership Practitioner (SLP) gevolgd te hebben, merkte ik dat ik behoefte had aan opfrissing en onderhoud van de opgedane kennis en vaardigheden. En daarin voorzag de coaching sessie ruimschoots. Weg van alle drukte en in een prachtige omgeving spraken we 4 uur lang over SLP vaardigheden als onbevooroordeeld luisteren, aandacht geven, vertragen, mild zijn voor jezelf, heel maken en rentmeesterschap. Vaardigheden die door de waan van alledag bij mij dreigden weg te zakken, maar na de wandeling door de duinen weer op scherp zijn gezet. Eric en Arlette raken regelmatig op de voor hen karakteristieke onderzoekende en vragende wijze de kern van de problematiek die we bespraken. Ze confronteren en dragen op inspirerende wijze bij aan het zoeken naar oplossingen. Na afloop was het resultaat dat ik weer duidelijk voor ogen heb wat mij te doen staat om mijn dromen te kunnen realiseren en mij als persoon verder te ontwikkelen. Bovendien was het resultaat een uitgesproken rustgevend gevoel” – dr. Reinier M. van Hest

Over losse inspiratiesessies en workshops
Rianne Klein Geltink, deelnemer inspiratiesessie “Servant Leadership als basis voor service Excellence”:
“As usual weer een briljante sessie Arlette! Elke keer als ik bij één van jouw bijeenkomsten ben, hou je me een spiegel voor en ga ik weg met een ontwikkelings’vraagstuk’ voor mezelf. Dank je wel!” – Rianne Klein Geltink, deelnemer inspiratiesessie “Servant Leadership als basis voor service Excellence”

Deelnemer aan Platform Participatie KWH:
“Wat mij in onze tweedaagse het meeste aansprak was de workshop Luisteren en dienend leiderschap van Arlette Bout. Het was vernieuwend en scherp. Ik heb verder veel informatie en vragen voor mijzelf gekregen én voor de organisatie opgehaald”. –

Siham Bachtor, student Hogeschool Utrecht:
“Prachtig, inspirerend, overtuigend, oprecht en met veel liefde heeft Arlette Bout een gastcollege op de Hogeschool Utrecht gegeven wat betrekking had op persoonlijk leiderschap. Woorden kunnen niet omschrijven hoe zij ons heeft geraakt en tevens heeft geïnspireerd. Ik heb zoveel gastcolleges meegemaakt, maar zelden is mij een gastcollege bijgebleven als die van Arlette Bout. Ik ben enorm onder de indruk over wat Arlette heeft bereikt. Een puur mens als jij kan niet anders dan succesvol zijn in dit leven. Prachtig hoe jij mensen helpt te groeien en hiervan je werk hebt gemaakt. Dit is het mooiste cadeau dat je een mens kunt geven. Talent hiervoor heb jij zeker!
Een mooie quote die op Arlette van toepassing is: “A good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better.”
Bedankt voor je inspirerende gastcollege Arlette!

Over Training Servant Leadership Practitioner

drs. Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid [waardering: 10]:
“Ik ging de training in het een dualiteit tussen verstand en gevoel. Beiden in overvloed aanwezig, maar heel veel van het een of heel veel van het ander. Voor mij vermoeiend en voor anderen verwarrend.
Wat de training mij heeft gebracht op persoonlijk en zakelijk gebied is dat ik heb geleerd om verstand en gevoel met elkaar te verbinden, met hulp van mijn kernwaarden. En hoe heerlijk het is om daarbij onafhankelijk te zijn van het oordeel noch de waardering van anderen.
Ik heb mijn kernwaarden vertaald naar concreet gedrag, waar ik mij in mijn werk en door mijn organisatie op aan laat spreken, zoals echte aandacht en een open houding, oordeelvrij”.

Kitty Batist, HR manager Euro-Caps [waardering 9,5]:
“Waar ik het meest mee ‘worstelde’ voordat ik met de training begon was om mijzelf écht te laten zien en dit ook zelf te willen en niet alleen van uit een functie.
Wat de training mij heeft gebracht op persoonlijk gebied: de drang om mijzelf te laten zien en zo anderen te kunnen helpen dit ook te willen en zo verder te kunnen groeien.
In mijn werk ben ik erin geslaagd om meer open te zijn. Mensen voelen zich vertrouwt en voelen de warmte die ik hen graag wil geven”.

Durk van Wieren, Coördinator (inter)nationale projecten Aventus [waardering: 9]:
“Waar ik eigenlijk het meeste over piekerde was de vraag hoe een plezierige en nuttige invulling voor de rest van mijn leven te vinden. Op persoonlijk gebied heeft de training mij aandacht en rust gebracht voor wat echt belangrijk voor mij is.
Wat de training mij heeft opgeleverd in mijn werk is een betere kwaliteit van de door mij geleide projecten”.

Hanno de Schipper MSc. , beleidsmedewerker Kwaliteit & Veiligheid Tragel Zorg [waardering: 9]:
“Toen ik de training begon worstelde ik het meest met hoe ik stil kon staan in deze snelle wereld. Hoe ik de balans kon vinden tussen privé en werk en hiermee anderen zo goed mogelijk kon helpen te groeien.

De training heeft mij op persoonlijk gebied zo ongelofelijk veel gebracht dat het niet in woorden uit te leggen is. Toch ga ik dit proberen. Ik heb het gevoel dat ik in de periode voor de training nooit stilstond, nooit eens bewust een moment nam voor mezelf. Ik zeg niet dat ik dit nu wel altijd doe, maar ik ben me er wel veel bewuster van. Ik probeer mezelf en vraag mijn omgeving mij hier continu aan te herinneren en op aan te spreken. Doe je nog wel wat je wilt? Hoe uit je jouw gevoel vanuit je belangrijkste waarden? Heb je vandaag al een momentje helemaal niks gedaan? Ik probeer nog meer dan voor de training aandacht te hebben voor de mensen om me heen, voor de kleine dingen in het leven en zeker niet in de laatste plaats voor mezelf.

De training heeft me ook bewuster gemaakt van een andere denkwijze. Ik geloof nu niet meer dat dingen gebeuren, omdat ze gebeuren. “Toevallig dat ik jou nu tegenkom.” “Wat een toeval dat ik nu hierin gerold ben.” Ik geloof nu namelijk dat we allemaal – en ik dus ook! – elke dag weer de kansen krijgen om te worden wie we willen zijn en zo continu onze eigen toekomst kunnen vormgeven. Zolang we deze maar bewust erkennen, herkennen en hierop reageren als je je hier goed bij voelt.

Wat mijn organisatie van deze training merkt is dat ik mij in mijn werk nog sterker gaan gedragen naar mijn waarden, tot op het niveau van gedrag. Ik heb een persoonlijk statuut die me zowel in werk als privé continu helpt bij mezelf te blijven. Dit betekent dus ook nee zeggen op mijn werk als ik liever ergens anders ja tegen zeg. Wat mijn organisatie hiervan merkt, is dat ik met mijn team bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het delen van persoonlijke waarden en het verband leggen met de waarden van het team. Maar ik zie in de nabije toekomst dat dit op organisatieniveau ook erg veel waarde kan gaan hebben: wat vinden wij als organisatie belangrijk en hoe spreken wij elkaar hier vervolgens op aan? Minder regels en protocollen en meer waarden en concreet gedrag dus”.

Janet Nijsten, Manager Contracting, ABN AMRO [waardering: 10]:
“De training heeft gebracht dat de ‘losse puzzelstukjes’ waarmee ik leiding gaf (aan een team maar ook aan mijzelf) nu een puzzel zijn geworden. Het is een totaalplaatje geworden. Een totaalplaatje van mijzelf. Ik snap nu veel beter waarom ik dingen doe op de manier zoals ik ze doe en accepteer dat veel meer dan voorheen. Ik vertrouw veel meer op mijn eigen ‘ik’, mijn kernwaarden en mijn gevoel. Spreek dat veel meer uit en baseer mijn (re)acties daarop.
M.b.t. mijn doel om ‘bewust’ te kijken naar wat een volgende loopbaanstap zou kunnen zijn: ook hier spelen mijn kernwaarden maar vooral ook mijn missie een hele grote rol. Zie ik die terug in de to-be organisatie, in het to-be team? Kan ik me daar op mijn plaats voelen? Of ben ik juist daar nodig om een verandering teweeg te brengen? Maar kost dat niet teveel van mijzelf? Conclusie: ik heb nog niet eerder een training meegemaakt die mij zo dicht bij mijn eigen kern heeft laten komen en me heeft doen beseffen dat dat hetgene is waar het allemaal om draait”.

Jan Muijs, Aventus, Manager BPV-bureau sector E+H [waardering: 9]:
“Onze school heeft een gemeenschap van teams, mensen (dus medewerkers en studenten) nodig, die geïnspireerd, gepassioneerd, betrokken en liefdevol ambities kunnen realiseren. Centraal staat: ontplooiing/ontwikkeling als mens met al je talenten inclusief je eigen cultuur. Ik wil daar graag een effectievere bijdrage aan leveren. Ik ken nu bewust mijn persoonlijke waarden en weet dus wat mij te doen staat. Ik besteed meer energie aan “de goede dingen doen” en weet dat ik heel veel “goed genoeg” doe. Door de SLP-aspecten “Inzet voor de Groei van Mensen”, “Overtuigen” en “Rentmeesterschap” heb ik kunnen vaststellen waar ik de komende jaren op wil focussen en hoe, waar en wanneer ik mijn zeepkist wil inzetten om collega’s en studenten mee te nemen op weg naar die stip aan de horizon van 2020”.

M.F. [waardering: 9]:
“Ik had moeite met een zelfbewust  bekwaam leider te zijn. Door de training merk ik nu dat ik pas echt vorm en inhoud geven aan dienend leiderschap. Zelden heb ik een training gehad die zo’n belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan mijn ontwikkeling als leider en het bereiken van mijn gestelde doelen”.

Mirjam de Haan-Bakker, Compliance Manager  ABN AMRO [waardering: 9,5]:
“Eric en Arlette halen op hun eigen bijzondere wijze het beste uit mensen naar boven. Een ‘life changing’ programma!”.

R.L. [waardering: 8]:
“In de traditionele rol van een leidinggevende is de relatie tussen leiden en geleid worden alleen verticaal zichtbaar waarbij er sprake is van hiërarchisch leiden. Dienend leiderschap ontleent zijn kracht voor mij juist aan de horizontale relaties binnen een organisatie. Door kritisch te luisteren naar de wensen, verwachtingen en behoeftes van mensen binnen dezelfde ‘laag’ binnen een organisatie en daar dienend naar te acteren kan men leiden zonder aan te sturen. De resultaten hiervan kunnen verbluffend zijn. Een voorbeeld hiervan komt uit mijn werk als programmeur binnen het ziekenhuis. Dagelijks werden er tientallen orders verstuurd naar de groothandel met behulp van een foutgevoelig programma. Dit programma werkte vaker niet dan wel waarna ik of één van mijn collega’s de storing kwamen verhelpen. Na dit een maand aan te hebben gezien ben ik gaan zitten met mijn collega’s van de inkoop met de vraag “Hoe zou dit nou beter kunnen?”
Drie maanden later werd de nieuwe inkoopapplicatie in gebruik genomen, deze applicatie stelde de inkoopafdeling in staat om het versturen van orders in enkele minuten af te ronden en bracht nog enkele, lang gekoesterde, wensen in vervulling. Naast deze procesmatige verbeteringen waren er ook positieve effecten op de collega’s zelf. De mensen waren weer eigenaar geworden van hun werk en kregen, met behulp van en niet ondanks ICT, het gereedschap om dit werk zodanig in te richten dat zij zelf zo effectief mogelijk hun taken konden vervullen.
Daarnaast bracht dit ook een wijziging in de manier van denken teweeg, het proces was niet meer ondergeschikt aan ICT oplossingen maar mensen konden zelf ICT laten aanpassen aan hun wensen waarbij hun input aan de basis lag van wijzigingen aan systemen. […] Omdat horizontaal dienend leiderschap vrij is van hiërarchische kaders zijn de kernthema’s van servant leadership des te belangrijker, er is immers geen opgelegde verplichting om de leider te volgen of daar zelfs maar naar te luisteren. Alles draait om de relaties tussen mensen en de bereidbaarheid en naar elkaar te luisteren en elkaar te vinden, zowel als mens als collega.

De training Servant Leadership Practitioner heeft mij geholpen meer uit mijzelf te halen en ik heb veel verschillende ‘gereedschappen’ gekregen om mijn team tot een team te vormen. Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de organisatie en de mensen die er werken er ook beter van geworden. De training is zeker een aanrader!”

Brechtje Corstjens, Teammanager CC test management KLM [waardering: 9]:
“Een training met diepgang, die uitnodigt tot daadwerkelijke groei. Het meest waardevol voor mij is de persoonlijke aandacht en feedback geweest. Het hele programma is een mooi geheel. Het nodigt uit om dichter bij jezelf te komen”

Helga Stieber, Programmamanager Inhoud van ons werk [waardering: 9]:
“De Servant Leadership Practitioner gaat uit van Human Being in plaats van Human Doing en houdt je op een inspirerende manier een spiegel voor, die uitnodigt om nog meer uit jezelf en je omgeving te halen. Ik wens dit iedereen toe!”

Drs. Luc Geurts, Production Manager Liquid Large Scale [waardering: 9]:
” Mijn situatie ten tijde van de start van de training was dat ik omkwam in actie’s en geleid werd door de hektiek van de dag in plaats van zelf te leiden. Hierbij had ik steeds minder tijd om de mensen mee te nemen naar hetgeen we wilden bereiken en hoe harder ik werkte hoe groter het gat.
Deze training heeft mij geholpen weer terug te komen bij mezelf, in balans te komen met wie ik ben en wil zijn, in lijn zijn en blijven met mijn normen en waarden, na te denken over de langere termijn en wat we willen bereiken, te zien wat er nou echt aan schort, en me van daaruit te laten leiden in mijn interactie’s met mensen. Hierbij vertrouwend op mijn buikgevoel.
In mijn eigen team is het contact met mensen de laatste tijd sterk gegroeid, zowel zakelijk als persoonlijk. Dit uit zich niet alleen in het feit dat mensen steeds meer even langs komen om dingen te bespreken, zowel privé als werk, maar het uit zich ook in concrete kentallen waarmee je cultuur/betrokkenheid kan meten; zoals het aantal ingediende ideeen vanuit de werkvloer. Van 6 ideeen in 1 jaar naar 80 ideeen in 2 maanden. Van collectieve weerstand op veranderingen naar zelf aandragen van veranderingen om te verbeteren richting ons gezamenlijke doel. Doordat ik deze training heb gedaan heeft mijn organisatie uiteindelijk € 700.000,- bespaard.”

Wendy Freriks, Clientmanager [waardering: 10]:
“De training, en met name de competenties van Servant Leadership hebben mij enorm geholpen bij het ontwikkelen van mijn persoonlijke leiderschap. Ik stap nu ook met plezier naar mijn directie en ga met gemak met hen het gesprek aan over de gewenste veranderingen in mijn organisatie. Het effect van de training is “life-changing”. Het leereffect gaat zo diep en wordt daar verankerd waardoor je je niet meer kunt voorstellen dat je het ooit anders hebt gedaan. Jullie werkwijze heb ik ervaren als buitengewoon inspirerend en direct toepasbaar. Dus zeer praktisch wat ik onderscheidend vind ten opzichte van de andere leiderschapstrainingen die ik heb gedaan.”

Ruud Kramer, Manager Windows & Messaging, KLM [waardering: 8]:
“De kracht van de training zit voor mij persoonlijk in het bewust worden van het fenomeen bewustzijn. Gedurende de training zijn er voor mij nog belangrijker doelen bij gekomen en behaald”.

Joke Franken, Coördinator salarisadministratie [waardering: 10]:
“De servant leadership practitioner is voor mij, meer dan een training, een ontdekkingsreis geweest. Het was een reis waarin ik verbinding met mijzelf heb gevonden. Ik heb ontdekt dat mijn kwetsbaarheid mijn kracht kan zijn. Ik ken mijn droom, missie, waarden, kwaliteiten en uitdagingen. Door deze persoonlijke groei ben ik in staat om dienend op weg te zijn en te leiden, zowel in mijn prive- als zakelijke omgeving.
Dat is het mooie aan de wijze waarop deze practitioner gegeven wordt: inspirerend en stimulerend met passie en inzet voor de groei van mensen, daardoor direct toepasbaar in het dagelijks handelen.
‘Walk the walk and leave a good trail’. Vanuit bewust ZIJN reis ik verder”.

Eugène Zeldenrijk, senior organisatieadviseur, procesregisseur , ProRail. [waardering: 10]:
“De training heeft me letterlijk laten ervaren wat het verschil is tussen leiden en managen en hoe in contact te treden met bestuurders. Door de training besef ik dat de enige manier om mensen duurzaam in beweging te brengen is door ze te inspireren. Alleen als het je als leider lukt om mensen vanuit intrinsieke motivatie te bewegen is een verandering daadwerkelijk ingezet. De Servant leadership Practitioner startte tegelijk met een grote veranderopdracht om de veiligheidscultuur te verbeteren. De ambitie is mede door de inzichten tijdens deze training verbreed tot de gehele spoorbranche.  Erg actueel is het bewustzijn van de kracht van mijn eigen kwetsbaarheid. Mensen worden geraakt door authenticiteit. De mate waarin ik dat nu kan zijn leidt tot bijzondere gesprekken. De trainingsgroep komt nog regelmatig bijeen om met elkaar intervisie gesprekken te houden. En we zijn het er over eens dat we de training zo nog eens zouden willen doen.”

dr. Reinier M. van Hest, ziekenhuisapotheker [waardering: 10]:
“De training heeft veel en direct positief effect op het persoonlijk functioneren, zeker voor degenen die zichzelf de vraag stellen “is dit het nou?” of “wat wil ik nou eigenlijk?” Het gecreëerde zelfbewustzijn (van kernwaarden en dromen) biedt elke dag opnieuw houvast in het maken van keuzes, de grote en de kleine.”

mr. Mario van den Broek, partner bij RSM Niehe Lancée Kooij [waardering: 9]:
“Servant leadership Practitioner is een training die op meerdere manieren toepasbaar en zeer praktisch is. Maar dat komt vooral door de manier van training geven. En de manier waarop de docenten betrokken zijn en tijd maken voor de cursisten, dat is nog veel belangrijker dan de stof zelf.”

drs. Lennert De Heer, Head of Planning [waardering: 8]:
“Een regelrechte “life changer”, die de basis zet om het beste en het mooiste uit mensen en jezelf te halen!”

Monique, hoofd financiële administratie [waardering: 9]:
“Een hele mooie en inspirerende training die ik iedereen gun!”

A.G. [waardering: 8]:
“De 10-daagse training Servant Leadership Practitioner heeft voor mij een verbinding gemaakt in het uitvoeren van mijn leiderschapstaak met hart en ziel en zakelijkheid”

Anita, HRM adviseur [waardering: 8]:
“De training heeft veel bij me los gemaakt en heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Het opent innerlijke deuren, biedt reflectie en spoort me aan verdere stappen te zetten”

Coaching

“Ik wil jullie bij deze nog eens hartelijk danken voor wat jullie voor mij hebben betekend afgelopen dinsdag. Erg bijzonder dat dit in één bijeenkomst mogelijk is. Sommige mensen volgen jaren therapie voor zoiets.” – R.H.

“Eric Stecher is naast deskundig, betrokken en een krachtig coach, ook snel in zijn analyses en zijn aanpak. Schuwt geen confrontaties maar doet dit op een discrete en passende wijze, rekening houdend met mens en organisatie. Bij meerdere begeleidingstrajecten heeft Eric zich als coach en ook als trainer bij het NIVSL meer dan bewezen” – drs. Erik Osterwald, Hoofd HR Rijnlands Lyceum

Interim management

“Arlette heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan het herstructuren van de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk middels een snelle, adequate en resultaatgerichte aanpak. Daarnaast heeft ze op basis van haar uitstekende coachingsvaardigheden medewerkers begeleid met acute hulpvragen van financiele en sociaal-psychisch aard. Daarbij was zij in staat op een juiste balans te houden tussen een mensgerichte en zakelijke aanpak.” – Bas Sluis, a.i. Hoofd Bedrijfsmaatschappelijk Werk KLM

“Arlette heeft tijdens de 1 daagse cursus Werk maken van je toekomst mij en andere ex collega’s weten te stimuleren out of the box te gaan denken v.w.b. solliciteren en te realiseren wat je echt wil ook mogelijk is. Arlette is een geweldige stimulans geweest voor mij om mijn droom na te leven en na 30 jaar luchtvaart een compleet andere weg in te slaan. Daarnaast laat Arlette iedere persoon in zijn/haar waarde tijdens haar cursus maar schroomt niet iemand een spiegel voor te houden.” – Leo, Martinair